Organik bitkisel üretimde toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan veya artıran, toprağı sıkıştırmayan ve erozyonu engelleyen toprak işleme teknikleri kullanılır. Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre kirliliğini..
Devamı...
İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler veya fason işleyiciler kritik işleme basamaklarının sistematik tanımlanmasına dayanan uygun prosedürler oluşturur ve bunları güncellerler. Prosedürlerin uygulanması işlenmiş...
Devamı...
Irk seçiminde, arıların yerel koşullara adapte olabilme kapasitesi, dayanıklılıkları ve hastalıklara karşı dirençleri göz önüne alınır. Apis mellifera türünün ırkları ve yerel ekotipleri tercih edilir.
Devamı...
Bir hayvancılık işletmesi organik hayvancılığa geçtiğinde; hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkilerinin üretildiği ekim alanlarında, Organik Tarım Yönetmeliği’nin bitkisel üretim kısmında belirtilen organik tarım kuralları geçerlidir.
Devamı...
Organik ürünlerin, depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkân verecek ve 10 Ağustos 2010 tarih 27676 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik...
Devamı...
Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’ sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
Devamı...
Bir kanatlı işletmesi organik kanatlı hayvancılığına geçtiğinde, hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkileri ekim alanlarında, ilgili organik tarım mevzuatlarının bitkisel ...
Devamı...