GENEL BİLGİLER

 

Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’ sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.

Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.

Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.

Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.

Toplamadan önce ilgili kuruluşlardan gerekli iznin alınması ve yukarıdaki bilgilerin teyit edilmiş olması gerekir.

Hasat sırasında  kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir.

Elle toplama materyalleri ürünün organik özellliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır